กัญชาในร่างกายมนุษย์ ระบบกัญชา cancer

ระบบกัญชาในร่างกาย กัญชารักษามะเร็ง การบรรยายงาน Cancer Management 2020 พาร์คินสัน อาการปวด กล้ามเนื้ออักเสบ

อาจารย์ แพทย์หญิงจินตนา มโนรมย์ภัทรสาร การบรรยายงาน 2020 Progression In Cancer Management

รับชม https://youtu.be/3jJAtEG0LcQ

กัญชาเปรียบสเมือนกุญแจที่เข้าไปเชื่อมกับตัว receptor CB1และ CB2 ซึ่งจริงๆแล้วทุกเซลล์ทุกอวัยวะในร่างกายมีทั้งCB1และ CB2 เพียงแต่มวลของสารนั้นต่างกัน

ระบบหายใจและหัวใจ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบย่อยอาหาร จะมี CB1เยอะหน่อย ถ้าระบภูมิคุ้มกัน CB2 เยอะกว่า อาจมีทั้ง2ตัวรับไม่ว่าจะในตับ ม้าม ระบบทางเดินอาหาร ระบบไทมัสหรือเม็ดเลือดขาวจะมี CB2 เยอะ แต่มี CB1ด้วย กระจายทั่วไปในสมองยกเว้นในศูนย์การเต้นของหัวใจและศูนย์การหายใจ เป็นประโยชน์ว่ากัญชาไม่กดการหายใจและหัวใจหยุดเต้น

Entourage effect ในเชิงของแพทย์แผนไทยนั้นมียาสมุนไพรอีกหลายตัวมาช่วยรักษาด้วย ถ้าพูดถึง Entourage effect ในกัญชานั้นเรามีทั้งTerpenes Flavonoids Cannabinoids ต่างๆสามารถส่งเสริมให้กัญชาออกฤทธิ์มีผลช่วยบำบัดรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

กัญชาเปรียบสเมือนกุญแจที่เข้าไปเชื่อมกับตัว receptor CB1และ CB2 ซึ่งจริงๆแล้วทุกเซลล์ทุกอวัยวะในร่างกายมีทั้งCB1และ CB2 เพียงแต่มวลของสารนั้นต่างกัน Entourage effect ในเชิงของแพทย์แผนไทยนั้นมียาสมุนไพรอีกหลายตัวมาช่วยรักษาด้วย ถ้าพูดถึง Entourage effect ในกัญชานั้นเรามีทั้งTerpenes Flavonoids Cannabinoids ต่างๆสามารถส่งเสริมให้กัญชาออกฤทธิ์มีผลช่วยบำบัดรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในสูตรแผนไทยมีศึกษาเสริมฤทธิ์ โดยใช้สมุนไพรเช่น พริกไทยดำ เทียนดำ เทียนขาว คัดเค้า หรือ entourage effect แบบไทยนี้เองที่ช่วยเสริมฤทธิ์ในตำรับยาต่างๆ ทำให้ไม่เกิด side effect ที่ทำให้คนไข้กลัวการรักษา

“Longevity, Naturally”

www.sawasdeeclinic.com

สวัสดีคลีนิกเวชกรรม Sawasdee Clinic

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *