สวัสดีคลีนิก กัญชาทางการแพทย์ กัญชารักษาโรค กัญชารักษามะเร็ง

Top 8 Health benefits of THC and CBD – Medical Cannabis

THC (tetrahydrocannabinol) and CBD (cannabidiol) are two of the most well-known and studied compounds found in the cannabis plant. Both THC and CBD have potential benefits, but they work differently in the body.

THC (tetrahydrocannabinol) and CBD (cannabidiol) are two of the most well-known and studied compounds found in the cannabis plant. Both THC and CBD have potential benefits, but they work differently in the body.

Benefits of THC:

  1. Pain relief: THC has been shown to have analgesic properties and can help relieve pain caused by conditions such as multiple sclerosis and neuropathy.
  2. Appetite stimulation: THC can stimulate the appetite and has been used to help people with conditions such as HIV/AIDS and cancer who have lost their appetite.
  3. Nausea relief: THC has antiemetic properties and can help relieve nausea and vomiting associated with chemotherapy and other conditions.
  4. Relaxation and stress relief: THC can have a calming effect and may help relieve stress and anxiety.
Sawasdee Clinic Madical Cannabis Bangkok การใช้ยากัญชาโดยทีมแพทย์
Sawasdee Clinic Madical Cannabis Bangkok

Benefits of CBD:

  1. Pain relief: CBD has been shown to have analgesic properties and can help relieve pain caused by conditions such as arthritis and neuropathy.
  2. Anti-inflammatory properties: CBD has been shown to have anti-inflammatory properties and may help reduce inflammation associated with conditions such as arthritis.
  3. Anxiety relief: CBD may help reduce symptoms of anxiety and has been shown to be effective in treating conditions such as social anxiety disorder and post-traumatic stress disorder (PTSD).
  4. Seizure reduction: CBD has been shown to reduce seizures in people with certain forms of epilepsy, such as Dravet syndrome and Lennox-Gastaut syndrome.

It’s important to note that the research on THC and CBD is still ongoing, and more studies are needed to fully understand their potential benefits and risks. Additionally, the use of THC and CBD should always be discussed with a healthcare provider, as they may interact with other medications and have potential side effects.

“กัญชาเป็นความหวังที่ดีมาก เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสำหรับมนุษย์ อยากให้ทุกคนมีความเข้าใจว่า เราเกิดมาแล้วเรามี กัญชามนุษย์ อยู่ในตัวอยู่แล้ว เมื่อเราเจ็บป่วย เราพร่องภาวะกัญชาในร่างกายทำให้ร่างกายรวน เราสามารถใช้กัญชาจากพืชมาเติมเต็ม โดยการแพทย์สมัยใหม่ และการแพทย์แผนไทยได้ จะช่วยทำให้เราดีขึ้น หายป่วย และสามารถกลับมาปกติได้โดยวิธีที่ไม่ยาก คิดว่ากัญชาทางการแพทย์จะะดีขึ้น สะดวกขึ้น และแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะ”

ติดต่อสวัสดีคลีนิกเวชกรรม

02-972-4013

02-972-4014

02-972-3981

093-438-1515

098-824-8121

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ทุกวัน เวลา 8.00-17.30น.

คลิ้กแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40sawasdeeclinic

#สวัสดีคลีนิก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *