เกี่ยวกับสวัสดีคลีนิกเวชกรรม About us

เกี่ยวกับเรา

Found in 1994, We provide a wide range of diagnostic programs and therapies designed prevent the onset of disease and disability with holistic and alternative medicine such as Cannabinoid treatment, Thai herbal medicine, Acupuncture, rejuvenating treatment.

สวัสดีคลีนิกเวชกรรม ด้วยประสบการณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้นำด้านตำรับยาไทยและการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง

Our team

นาวาอากาศเอก(พิเศษ)
แพทย์หญิง จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร
Dr.Jintana manorompatrasal, M.D.

Founder / Director ผู้อำนวยการ

 • เเพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • อดีตประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการใช้กัญชาทางการแพทย์ และคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์

แพทย์หญิง จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร สวัสดีคลินิกเวชกรรม จุฬาภรณ์ รักษามะเร็ง

พลอากาศโท นายแพทย์ จงสวัสดิ์ ภูติรัตน์
Dr.Jongsawat phutirat, M.D.

 • เเพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • แพทย์เวชศาสตร์การบิน โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

แพทย์แผนไทย วิไลรัตน์ ภูติรัตน์

 • ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการเเพทย์เเผนไทย ประเภท เภสัชกรรมไทย ปี2548
 • ผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์เเผนไทยด้านเวชกรรมไทย ปี2550
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สารสกัดกัญชาทางการเเพทย์

แพทย์หญิง สุธัชชา เรืองเวช
Dr.Suthacha Ruengwetch, M.D.

 • คณะเเพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เกียรตินิยมอันดับ 1
 • เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สารสกัดกัญชาทางการเเพทย์
 • เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณเเละความงาม

นายเเพทย์นพดล เกษจรัล
Dr.Nopadol KesjaraL,M.D.

ระหว่างการจัดทำ

ภัทรเพ็ญ มโนรมย์ภัทรสาร
Patarapen MAnorompatrasal

 • ฝ่ายวิชาการ กัญชาเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา Cannabis Health Science
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สวัสดีคลินิกเวชกรรม

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู กัญชาทางการแพทย์
และการบริการดูแลสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ปี