เกี่ยวกับสวัสดีคลีนิกเวชกรรม About us

เกี่ยวกับเรา

Found in 1994, We provide a wide range of diagnostic programs and therapies designed prevent the onset of disease and disability with holistic and alternative medicine such as Cannabinoid treatment, Thai herbal medicine, Acupuncture, rejuvenating treatment.

สวัสดีคลีนิกเวชกรรม ด้วยประสบการณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้นำด้านตำรับยาไทยและการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง

Our team

นาวาอากาศเอก(พิเศษ)
แพทย์หญิง จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร
Dr.Jintana manorompatrasal, M.D.

Founder / Director ผู้อำนวยการ

 • เเพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • อดีตประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการใช้กัญชาทางการแพทย์ และคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์

Dr. Jintana brings over 30 years of experience in rehabilitation medicine to Sawasdee Clinic. Having honed her skills at prestigious institutions like Bhumipol Hospital and Chulabhorn Hospital, she offers a comprehensive approach to patient care, incorporating both conventional and biomedicine techniques.

Specialties:

 • Rehabilitation Medicine: Dr. Jintana excels in physical rehabilitation, cancer rehabilitation, and sports medicine, helping patients regain function and mobility.
 • Pain Management: Her expertise extends to chronic pain management, employing techniques like acupuncture and electrodiagnosis (EMG).
 • Palliative Care: Dr. Jintana provides compassionate care for patients with complex conditions, improving their quality of life.
 • Biomedicine and Thai Pharmacopeia: Dr. Jintana integrates traditional Thai medicinal practices and biomedicine into her treatment plans, offering a holistic approach to patient care. This expertise has proven valuable in treating over 10,000 patients, primarily those with cancer and immunodeficiency conditions.

Education: Dr. Jintana graduated with a Doctor of Medicine (M.D.) degree from the esteemed program at Ramathibodi Hospital, Mahidol University.

แพทย์หญิง จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร สวัสดีคลินิกเวชกรรม จุฬาภรณ์ รักษามะเร็ง

พลอากาศโท นายแพทย์ จงสวัสดิ์ ภูติรัตน์
Dr.Jongsawat phutirat, M.D.

 • เเพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • แพทย์เวชศาสตร์การบิน โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

แพทย์แผนไทย วิไลรัตน์ ภูติรัตน์

 • ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการเเพทย์เเผนไทย ประเภท เภสัชกรรมไทย ปี2548
 • ผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์เเผนไทยด้านเวชกรรมไทย ปี2550
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สารสกัดกัญชาทางการเเพทย์

แพทย์หญิง สุธัชชา เรืองเวช
Dr.Suthacha Ruengwetch, M.D.

 • คณะเเพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เกียรตินิยมอันดับ 1
 • เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สารสกัดกัญชาทางการเเพทย์
 • เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณเเละความงาม

นายเเพทย์นพดล เกษจรัล
Dr.Nopadol KesjaraL,M.D.

ระหว่างการจัดทำ

ภัทรเพ็ญ มโนรมย์ภัทรสาร
Patarapen MAnorompatrasal

 • ฝ่ายวิชาการ กัญชาเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา Cannabis Health Science
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สวัสดีคลินิกเวชกรรม

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู กัญชาทางการแพทย์
และการบริการดูแลสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ปี


สวัสดีคลินิก Thailand’s Leading Medicinal Plant, Medical Cannabis Clinic, คลินิกกัญชา กัญชารักษามะเร็ง คลินิกกัญชาทางการแพทย์ กัญชารักษาโรค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกัญชา คลินิกกัญชาที่ไหนดี ยาสมุนไพรรักษามะเร็ง รักษามะเร็งที่ไหน หมอมะเร็งเก่งๆ CBD THC กัญชานอนไม่หลับ รักษามะเร็งหาย กัญชารักษามะเร็งหายไหม แพทย์หญิงจินตนา คลินิกกัญชาดีดี