แนวทางการกักตัวที่บ้าน

คู่มือการ กักตัว Home Isolation

ผู้ป่วย COVID-19 ที่สามารถรับการรักษาที่บ้าน


1. เป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดีหรือไม่มีอาการ (Asymptomatic cases, Mild symptomatic)
2. มีอายุน้อยกว่า 60 ปี
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. อยู่คนเดียวหรือที่พักอาศัยสามารถมีห้องแยกเพื่ออยู่คนเดียวได้
5. ไม่มีภาวะอ้วน (ภาวะอ้วน หมายถึง ดัชนีมวลกาย >30 กก./ม.2 หรือ น้ําหนักตัว >90 กก.)
6. ไม่มีโรคร่วมดังต่อไปนี้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD stage 3, 4) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้และโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์
7. ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

หมายเหตุ : หรือบุคคลที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเหมาะสมสําหรับทําการรักษาตัวที่บ้านได้

📌👩‍⚕️คนไข้ติดโควิดรักษาตัวเองที่บ้าน หรือป้องกันโควิดให้คนรอบตัวได้อย่างไร
สถานการณ์ไม่สู้ดี ปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการติดเชื้อของการระบาดระลอกนี้ต่างจากก่อนหน้านี้มาก เพราะพบการระบาดแพร่เชื้อของคนในครอบครัว และติดไปถึงผู้สูงอายุในบ้าน

“เห็นญาติเราทรมานในวิดิโอคอลมันเจ็บปวดเหลือเกิน”

คำเหล่านี้ตอนนี้พบเจอเข้ามาปรึกษาไม่หยุดหย่อนคนไข้ติดต่อเข้ามาที่สวัสดีคลินิกเวชกรรม ครอบครัวติดโควิด แต่ไม่สามารถหาเตียงรักษาได้ ญาติเองมีโรคประจำตัวไม่สามารถช่วยเหลือได้

ดังนั้น คำแนะนำที่สำคัญคือ

  • ทำงานที่บ้านให้มากที่สุด
  • ลดความเสี่ยงจากการไปติดเชื้อนอกบ้านและไม่แพร่เชื้อต่อ
  • เวลาอยู่บ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลารับประทานอาหาร
  • ใช้ห้องน้ำแยกกัน
  • หากเป็นไปได้ทำความสะอาดของใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ตู้เย็น ราวบันได และโต๊ะอาหารเช็ดทำความสะอาดทุกจุดที่จับสัมผัส
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *