กัญชารักษามะเร็ง ปรึกษาแพทย์ไม่มีค่าใช้จ่าย โทร 029724013 029724014 029723981

มะเร็ง อาการของเซลล์มะเร็ง

Cancer cell : medical cannabis bangkok treatment กัญชารักษามะเร็ง สวัสดีคลินิกเวชกรรม

มะเร็ง

หมายถึง

โรคชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะของการแบ่งเซลล์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเซลล์เหล่านี้ มีความสามารถที่จะลุกลามเข้าไปในเนื้อเยื่ออื่นๆ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเช่น เจริญเติบโตโดยตรงเข้าไปในเนื้อเยื่อข้างเคียง (Invasion) หรือการอพยพเคลื่อนย้ายเซลล์ไปยังตำแหน่งที่ไกลๆ (Metastasis) การเจริญเติบโตแบบไม่เป็นระเบียบของเซลล์นี้ อาจมีสาเหตุที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือเป็นกรรมพันธุ์ โดยการกลายพันธุ์ของ DNA ภายในเซลล์ มีการทำลายข้อมูลของยีน ซึ่งเป็นตัวกำหนดหน้าที่ของเซลล์ การเคลื่อนย้าย และการควบคุมความปกติของการแบ่งตัวของเซลล์

พบได้ในทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะพบในอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ส่วนในวัยเด็กพบน้อยกว่าในผู้ใหญ่ประมาณ 10 เท่า

โรคมะเร็งต่างจากเนื้องอกตรงที่ก้อนเนื้อหรือแผลมะเร็งจะโตเร็วลุกลามเข้าอวัยวะข้างเคียง เข้าต่อมน้ำเหลือง และแพร่กระจายเข้าหลอดเลือด กระแสเลือด และหลอดน้ำเหลืองหรือกระแสน้ำเหลือง ไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย โดยมักแพร่สู่ปอด ตับ สมอง กระดูก และไขกระดูก ดังนั้นโรคมะเร็งจึงเป็นโรคเรื้อรัง รุนแรง มีการรักษาที่ซับซ้อนและต่อเนื่อง

ขบวนการเกิดโรคมะเร็ง

เมื่อร่างกายได้รับสารก่อมะเร็ง เช่น สารเคมี ไวรัส รังสี สิ่งเหล่านี้จะทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดเซลล์ปกติก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ถ้าระบบภูมิต้านทานของร่างกายไม่สามารถทำลายเซลล์นั้นได้ เซลล์มะเร็งก็จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็นก้อนมะเร็งต่อไป

ประโยชน์ของกัญชา ผลข้างเคียง-เคมีบำบัด

ปัจจุบัน พบว่า แนวโน้มอัตราการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ เริ่มพบมากขึ้นในคนอายุน้อยลง ขณะนี้ยังไม่มีการอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์นี้ เพียงแต่คาดว่า น่าจะเกิดจากมีการสัมผัสสารก่อมะเร็งต่างๆ มากขึ้นในชีวิตประจำวัน มีการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมากขึ้น บริโภคอาหารที่มีการปรับแต่งทางพันธุกรรมหรือผ่านกระบวนการต่างๆ มากมาย เป็นต้น มีการประมาณการณ์อย่างคร่าวๆ เกี่ยวกับสาเหตุของมะเร็งต่างๆ ว่า 5% เกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิด 5% เกิดจากการได้รับรังสี อีก 90% เกิดจากสารเคมีต่างๆ โดย 30% ของสาเหตุที่เกิดจากสารเคมี คือ สาร tobacco ที่พบในบุหรี่ ส่วนที่เหลือเป็นสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม

และยังมีเหตุส่งเสริมหรือที่ขึ้นอยู่กับภาวะภายในร่างกาย
1. ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของแต่ละบุคคล โดยปกติเซลล์มะเร็งสามารถสร้างสารต่างๆ ออกมาในรูปของโปรตีน และโพลีเปปไทด์ (Polypeptides) หลายๆ ชนิด ซึ่งจะพบได้ที่พื้นผิวหรือผนังของเซลล์มะเร็ง เรียกว่า Tumor Associated Antigen -TAA) หรือ Tumor Specific Transplantation Antigen – TSTA) ตามปกติ ร่างกายของคนเรา สามารถจะรับรู้แอนติเจนชนิดนี้ จึงสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน หรือแอนติบอดีที่จะมาต้านแอนติเจนนี้ได้ จะโดยสาเหตุใดก็ตามที่ร่างกายไม่สามารถจะค้นพบ หรือไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต้านแอนติเจนนี้ได้ ก็จะเกิดเซลล์มะเร็งขึ้น
2. เชื้อชาติ มะเร็งบางชนิด จะพบมากในเฉพาะบางเชื้อชาติ เช่น มะเร็งโพรงหลังจมูก พบมากในชาวจีน เป็นต้น
3. เพศ มะเร็งบางชนิดพบมากในเพศชาย เช่น มะเร็งปอด มะเร็งตับ แต่มะเร็งบางชนิดพบมากในเพศหญิง เช่น มะเร็งเต้านม
4. อายุ มะเร็งบางชนิดพบมากในคนอายุน้อย เช่น มะเร็งของเนื้อเยื่อที่เรียกว่า Sarcoma ในขณะที่มะเร็งของเยื่อบุที่เรียกว่า Carcinoma จะพบมากในคนอายุมาก และมะเร็งบางชนิดจะพบเฉพาะในเด็กเท่านั้น เช่น มะเร็งของลูกตาชนิดเรติโนบลาสโตมา (Retinoblastoma)
5. กรรมพันธุ์ (Genetics)
6. ความผิดปกติต่างๆ เช่น ในกรณีที่เป็นไฝ หรือปานดำ มีโอกาสจะกลายเป็นมะเร็งผิวหนังเมลาโนบาชนิดร้าย (Malignant Melanoma)

คุณลักษณะเด่นของเซลล์มะเร็ง (Hallmarks) คือ 

1. สามารถรักษาสัญญาณการเจริญเติบโตไว้ตลอด (sustaining proliferative signaling)

2. สามารถหลบเลี่ยงการยับยั้งการเจริญเติบโต (evading growth suppressors)

3. สามารถต้านทานการเกิดเซลล์ตาย (resisting cell apoptosis)

4. สามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ที่เป็นอมตะ (enabling replicative immortality)

5. สามารถกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดใหม่ (inducing angiogenesis)

6. สามารถลุกลามและกระจายไปอวัยวะอื่นๆ  (activating invasion and metastasis)

7. กระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบ (tumor-promoting inflammation)

8. มีความไม่มั่นคงและการกลายพันธุ์ทางด้านจีโนม (genome instability and mutation) 

ปัจจุบัน มีการเพิ่มคุณลักษณะเด่นของเซลล์มะเร็งเข้าไปอีก 2 ประการ คือ 

1. การกำหนดโปรแกรมใหม่สำหรับเมตาบอลิซึมของพลังงานภายในเซลล์ (reprogramming energy metabolism)

2. การหลีกเลี่ยงการถูกทำลายจากระบบภูมิคุ้มกัน (evading immune destruction) ดังนั้น หากเซลล์ใดมีคุณสมบัติดัง 10 ประการที่ได้กล่าวแล้วนั้น จัดว่าเป็นเซลล์มะเร็ง

อาการโรคมะเร็ง

 • อาเจียนเป็นเลือด
 • ปัสสาวะเป็นเลือด
 • ปัสสาวะบ่อย ขัดลำ ปัสสาวะเล็ด โดยไม่เคยเป็นมาก่อน
 • อุจจาระเป็นเลือด มูก หรือเป็นมูกเลือด
 • ท้องผูกสลับท้องเสีย โดยไม่เคยเป็นมาก่อน
 • มีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ หรือมีประจำเดือนผิดปกติ หรือมีเลือดออกทางช่องคลอดในวัยหมดประจำเดือน หรือหลังมีเพศสัมพันธ์ทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อน
 • ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่น อึดอัดท้อง โดยไม่เคยเป็นมาก่อน
 • มีไข้ต่ำ ๆ หาสาเหตุไม่ได้
 • มีไข้สูงบ่อย หาสาเหตุไม่ได้
 • ผอมลงมากใน 6 เดือน น้ำหนักลดลงจากเดิม 10%
 • มีจ้ำห้อเลือดง่ายหรือมีจุดแดงคล้ายไข้เลือดออกตามผิวหนังบ่อย
 • ปวดศีรษะรุนแรงเรื้อรัง หรือแขน / ขาอ่อนแรง หรือชักโดยไม่เคยชักมาก่อน
 • ปวดหลังเรื้อรังและปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจร่วมกับแขน / ขาอ่อนแรง

“Longevity, Naturally”

www.sawasdeeclinic.com

สวัสดีคลีนิกเวชกรรม Sawasdee Clinic
ปรึกษาแพทย์ไม่มีค่าใช้จ่าย โทร 029724013

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *