cannabis for pain กัญชารักษาปวด

กัญชาลดอาการปวดเรื้อรังต่างๆ Cannabis Pain Relief

กัญชารักษาอาการปวดเรื้อรัง 🛑💆

อาการปวดเรื้อรังอย่างรนุแรงถือได้ว่าเป็นสาเหตุหลักท่ีผู้ป่วยใช้กัญชาทางการแพทย์ อาการปวดมีอยู่หลายประเภท และสารแคนนาบินอยด์ ไม่สามารถส่งผลแบบเดียวกันต่ออาการปวดแต่ละประเภทจนถึงปัจจุบันประโยชน์ด้านการบำบัดรักษาโรคของกัญชาทางการแพทย์พบได้ ในการศึกษาอาการปวดจากเส้นประสาทเท่านั้น ซึ่งเป็นอาการปวดที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือโรคซึ่งส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทการรับรู้

การใช้กัญชาเพื่อรักษาความเจ็บปวดโดยทำงานกับตัวรับสื่อประสาท CB1 และ CB2 ในร่างกายของเรา

ทำให้เกิดฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ลดอาการปวดเมื่อยโดยควบคุมกิจกรรมการอักเสบของระบบประสาทและที่ไม่ใช่ระบบประสาท

ความเจ็บปวดแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

Nociceptive Pain: เกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ เช่น ปวดข้ออักเสบ ปวดกล หรือปวดหลังผ่าตัด
Inflammatory Pain ความเจ็บปวดจากการอักเสบ: การอักเสบที่เกิดจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
Neuropathic Pain: อาการปวดที่เกิดจากการระคายเคืองของเส้นประสาท
Functional Pain ความเจ็บปวดจากการทำงาน: ความเจ็บปวดประเภทนี้ไม่มีที่มาที่ชัดเจน แต่รวมถึงอาการต่างๆ เช่น IBS และ Fibromyalgia

พบว่า สารสกัดกัญชา ช่วยในการตอบสนองความเจ็บปวดทุกประเภทในระดับต่างๆ เมื่อพูดถึงความเจ็บปวดแบบ nociceptive วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการรักษาพื้นที่เฉพาะของร่างกายคือน้ำมันที่ทำจากสารสกัด THC/CBD ที่สามารถโจมตีบริเวณเฉพาะของร่างกายได้

การวิจัยทางคลินิกสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อบรรเทาอาการปวดเรื้อรัง รวมถึงอาการปวดเมื่อยตามระบบประสาท และอาการเกร็งที่เกี่ยวข้องกับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

National Academies of Sciences ระบุว่าผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอาการปวดเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วย cannabis/cannabinoids มีแนวโน้มที่จะมีอาการปวดลดลงอย่างมีนัยสำคัญความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง ไมเกรน ไฟโบรไมอัลเจีย และอาการเจ็บปวดอื่นๆ รวมถึงโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้อเข่าเสื่อม และประเภทอื่นๆ อีกมากมาย ของอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ตามสายพันธุ์ของกัญชา แนวทางการให้ยา และขนาดยาที่แตกต่างกัน

ระบบสารสื่อประสาทในการรับยากัญชาเข้าระงับอาการปวด

ข้อมูลจากการสำรวจรัฐมิชิแกน เสนอว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์มีความสัมพันธ์กับการใช้ยากลุ่ม opioids ลดลง 64%

การศึกษาในปี 2019 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Psychoactive Drugs ซึ่งประเมินข้อมูลจากบุคคล 1,000 คนที่ใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมายในรัฐหนึ่ง พบว่าในบรรดา 65% ของผู้ที่เสพกัญชาเพื่อความเจ็บปวดนั้น 80% พบว่ามีอาการมากหรือ มีประโยชน์อย่างมาก และ 88% สามารถหยุดใช้ยา opioids ได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *