การใช้กัญชารักษาโรค คลินิกกัญชา สวัสดีคลินิก sawasdee clinic

กัญชาเบื้องต้น : หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ แพทย์หญิงจินตนา มโนรมย์ภัทรสาร

การศึกษาวิจัยได้ เนื่องจากสารประกอบ cannabinoids ที่อยู่ในกัญชาสามารถใช้ในการรักษาโรคได้ โดยสารที่ออกฤทธิ์หลักที่นำมาใช้ในทางการแพทย์ คือ delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และ cannabidiol (CBD) ที่ไม่มีฤทธิ์เสพติด สารประกอบ cannabinoids ออกฤทธิ์ผ่าน cannabinoid receptor หลัก 2 ชนิด คือ CB1 receptor ซึ่งพบมากในสมองและร่างกาย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจความจำ ความเข้าใจ อารมณ์ การรับรู้ความปวดและการเคลื่อนไหว ส่วน CB2 receptor พบที่ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบประสาทส่วนปลาย ม้าม ทอนซิล ต่อมไทมัส กระดูก ผิวหนัง และเลือด

ในร่างกายสามารถสร้าง endocannabinoid ซึ่งเป็น cannabinoids โดยธรรมชาติ endocannabinoid ถูกสร้างขึ้น เพื่อกำกับการทำงานต่างๆ ของร่างกายโดยจะไปจับกับ CB1และ CB2 receptor นอกจากนี้ การศึกษาต่างๆ

พบว่า endocannabinoids ส่งผลเกี่ยวข้องกับการทำงานของร่างกาย อาทิ ความจำ อารมณ์ ความอยากอาหาร การนอนหลับ ความปวด การติดยา และการอักเสบ รวมถึงอาจมีบทบาทในการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ของสมอง ระบบ metabolism ของร่างกาย

ความรู้ใหม่จากผลการศึกษาวิจัยในปัจจุบันได้ชี้ให้เห็นว่ากัญชามีส่วนประกอบของสารที่ร่างกายมนุษย์เราสามารถสังเคราะห์ได้เองตามธรรมชาติ (endocannabinoid) ซึ่งร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมหรือส่งเสริมให้อวัยวะภายในร่างกายสามารถทำงานให้เกิดความสมดุลแก่ชีวิต และได้พบว่าเมื่อร่างกายขาดแคลนสารเหล่านี้อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดพยาธิสภาพหรือความเจ็บป่วยบางอย่างในร่างกาย การให้กัญชาในผู้ป่วยเหล่านี้จึงมีประโยชน์ต่อการช่วยให้ร่างกายของคนเราสามารถฟื้นจากความเจ็บป่วย และกลับคืนสู่ความปกติได้ดังเดิม

หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ความรู้ความเข้าใจในการสั่งใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชาให้กับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย นำไปใช้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการบำบัดรักษาร่วมกันระหว่างแต่ละวิชาชีพ สร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมในการรับและส่งต่อผู้ป่วย

การอภิปรายหมู่ในหัวข้อ Cannabis Medicine และประสบการณ์ในการบำบัดรักษาในประเทศไทย การบรรยาย เรื่อง Pharmacology of Cannabis Medicine, Dosing and Essential lab testing และการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและตำรับหมอพื้นบ้าน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิชาชีพ เกี่ยวกับประสบการณ์บำบัดรักษาจริง

Medical marijuana refers to the use of cannabis and its components, such as cannabidiol (CBD) and tetrahydrocannabinol (THC), for medicinal purposes. The use of medical marijuana has been shown to have potential benefits for a variety of health conditions.

Here are some potential benefits of medical marijuana:

🛑 Pain relief: Cannabis has been shown to be effective in reducing chronic pain, including neuropathic pain and pain related to cancer.

🛑Reducing inflammation: Cannabis has anti-inflammatory properties and may be useful in treating conditions that involve inflammation, such as arthritis and Crohn’s disease.

🛑 Improving sleep: Cannabis may help to improve sleep in people with conditions that cause insomnia, such as chronic pain or anxiety.

🛑 Reducing anxiety and stress: Some studies have found that cannabis may be effective in reducing anxiety and stress, although more research is needed to confirm this.

🛑 Reducing seizures: CBD, a component of cannabis, has been shown to be effective in reducing seizures in people with certain types of epilepsy.

🛑 Improving appetite: Cannabis may help to improve appetite in people with conditions that cause a lack of appetite, such as HIV/AIDS or cancer.

It’s important to note that the benefits of medical marijuana may vary depending on the individual and the specific condition being treated. It’s always important to speak with a healthcare provider before starting any new treatment, including medical marijuana.

สวัสดีคลินิกเวชกรรม Sawasdee Clinic

🌞 ติดต่อสวัสดีคลีนิกเวชกรรม

➡️02-972-4013

➡️02-972-4014

➡️02-972-3981

➡️093-438-1515

➡️098-824-8121

🏥ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ทุกวัน เวลา 8.00-17.30น.

คลิ้กแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40sawasdeeclinic

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *