อิสราเอล กัญชา

กัญชา รอบโลก – ประเทศอิสราเอล

ประเทศผู้นำทางกัญชาทางการแพทย์ที่มีการใช้ และการวิจัยอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจกันว่าคือ อเมริกา หรือแคนาดา

ประเทศอิสราเอลคือประเทศผู้นำที่มีการสนับสนุนในการวิจัย Medical Cannabis หรือการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าสูงสุดหนึ่งในโลก

การวิจัยกัญชาทางการแพทย์และนโยบายในอิสราเอล

กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลประกาศ นโยบายครั้งประวัติศาสตร์ของกัญชา ในเดือนสิงหาคม 2563 กฎระเบียบใหม่ตัดผลิตภัณฑ์ CBD ออกจากกฎหมายยาเสพติดอันตรายซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 2516

CBD หรือ Cannabidiol คือ สารออกฤทธิ์ที่สำคัญและมีมากที่สุดอันดับสองของกัญชาซึ่งไม่มีผลข้างเคียงต่อจิตประสาท ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลถึงอาการไม่พึงประสงค์ และใช้สารกัญชา CBD รักษาอาการต่างๆได้

ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 อิสราเอลได้นำเข้าดอกกัญชามากกว่า 6 ตันเข้ามาในประเทศตามรายงานของบรรณาธิการนิตยสาร Cannabis Oren Lebovitch แซงหน้าเยอรมนีอย่างเป็นทางการในฐานะผู้นำเข้ากัญชาทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2563 สาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการนำเข้าจำนวนมาก คือข้อกำหนดการนำเข้าของอิสราเอลมีความเข้มงวดน้อยกว่าคู่ค้าของสหภาพยุโรป หรือ EU ทำให้ผู้ผลิตกัญชาจากทั่วโลกที่ไม่มีใบรับรอง EU-Good Manufacturing Practice เห็นว่าอิสราเอลเป็นจุดหมายปลายทางที่สะดวกกว่า

เดือนมิถุนายน 2559 รัฐบาลอิสราเอลได้ใช้คำจำกัดความประเภทของกัญชา ‘กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และการวิจัย’ ที่เป็นการจัดแบ่งคุณภาพสำหรับการผลิตเพื่อการรักษาและ การควบคุมผลิตภัณฑ์กัญชาซึ่งยังคงถูกกำหนดให้เป็น ‘ยาเสพติด’ อื่น ๆ รัฐบาลอิสราเอลลงความเห็นว่า ภาครัฐมีหน้าที่ต้องปกป้องสุขภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชน เพื่อป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิด และควบคุมตลาดใหม่ด้วยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด รัฐบาลอิสราเอลต้องจัดหาแหล่งที่เหมาะสมและจัดหากัญชาให้กับผู้ป่วยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และเพื่อให้การวิจัย

แนวคิดของการรักษาทางการแพทย์ของกัญชาขึ้นอยู่กับหลักการดังต่อไปนี้:

  • การสร้างนโยบาลด้านห่วงโซ่อุปทาน
  • การควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์กัญชาเกรดทางการแพทย์
  • การประกันคุณภาพกัญชาเกรดทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองให้จำหน่ายในอิสราเอลต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้ทางการแพทย์และต้องมีเครื่องหมาย “IMC – Medical Grade”

แนวปฏิบัติ; และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุกขั้นตอนของห่วงโซ่กัญชา:


• IMC-GAP สำหรับผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์

• IMC-GMP สำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

• IMC-GDP สำหรับผู้จัดจำหน่ายและร้านขายยา

• IMC-GSP เพื่อความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน และที่สำคัญที่สุดคือ

• IMC-GCP: แนวทางปฏิบัติการรักษาคนไข้

แพทย์ผู้ให้การรักษาคนไข้ด้วย กัญชาทางการแพทย์ ต้องกำหนดประเภทผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และระบุการปรับขนาดของยา การบริหารปริมาณการใช้ยารายเดือน การควบคุมปริมาณและการบริโภคในแต่ละวัน ข้อมูลแนวทางปฏิบัติ อย่างมีพื้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ข้อบ่งชี้ที่ได้รับอนุญาตสำหรับการรักษา และวิธีการทางคลินิกสำหรับการบริหารการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์กัญชา

โดยมีการจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ตามแนวทางเหล่านี้เพื่อให้พวกเขามีเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างแผนการรักษาโดยใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์และสร้างระบบนิเวศกัญชาทางการแพทย์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวคิดเหล่านี้ได้รับการปรับใช้โดยกระทรวงสาธารณสุขไทยเช่นกัน

“Longevity, Naturally”

www.sawasdeeclinic.com

สวัสดีคลีนิกเวชกรรม Sawasdee Clinic

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *