แพทย์หญิงจินตนา มโนรมย์ภัทรสาร

กัญชากู้ชาติ ตำรับสมุนไพรภูมิปัญญาไทย เชื่อมการแพทย์ระดับโลก

“ช่วยรักษาคนไทยให้หาย ด้วยตำรับสมุนไพรภูมิปัญญาไทย ช่วยงบประมาณของชาติกว่าหมื่นล้านบาทต่อปี นี่คือผลทางเศรษฐกิจของชาติ เราต้องช่วยกัน” แพทย์หญิงจินตนา มโนรมย์ภัทรสาร


⚜️จากข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วง 3 ปี มีผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง ชดเชยค่ารักษาจำนวน 26,679 ล้านบาท ทั้งนี้เฉพาะข้อมูลปี 2561 มีผู้ป่วยที่เข้ารับรักษา จำนวน 234,116 คน ชดเชยค่ารักษาจำนวน 9,557 ล้านบาท


Our mission is to provide patient-centered healthcare with excellence in service and Thai therapeutic care.


#สนับสนุนแพทย์ไทย

“Longevity, Naturally”

www.sawasdeeclinic.com

สวัสดีคลีนิกเวชกรรม Sawasdee Clinic

ปรึกษาแพทย์ไม่มีค่าใช้จ่าย 02-972-4013 ,02-972-4014 ,02-972-3981 ,093-438-1515

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *