sawasdee clinic cannabis medical สวัสดีคลินิกเวชกรรม

โมเดลการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศต่างๆ Medical Cannabis

อุรุกวัย
ถือเป็นประเทศแรกในโลกที่อนุญาตให้มีการจำหน่ายกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์รวมถึงการใช้ในอุตสาหกรรม และสันทนาการได้อย่างถูกกฎหมาย

โดยในกฎหมายอนุญาตสิทธิการจำหน่ายนี้ให้เฉพาะร้านขายยาที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น ปัจจุบันประเทศอุรุกวัยมีร้านขายยาที่สามารถจำหน่ายกัญชาได้เพียง 17 ร้าน โดยผู้ซื้อจำเป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานรัฐก่อนและต้องมาต่อคิวซื้อที่ร้านเอง ไม่สามารถซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ได้ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้สามารถซื้อได้เพียงคนละ 10 กรัมต่อสัปดาห์เท่านั้น และมีการจำกัดระดับความแรงของกัญชา โดยปริมาณสาร THC ซึ่งออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทจะต้องสมดุลกับปริมาณสาร CBD กัญชาที่จำหน่ายตามร้านขายยาในอุรุกวัย จะมีความเข้มข้น 4 ระดับให้เลือกใช้ ราคาจำหน่ายถูกควบคุมโดยกฎหมายอยู่ที่ประมาณ 5 ปอนด์ (ประมาณ 210 บาท) ต่อยูนิต

รัฐบาลอุรุกวัย ไฟเขียวให้ภาคเอกชนสามารถปลูกและผลิตสาร THC เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ และมีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมนี และประเทศอื่นๆ ในยุโรป

สหราชอาณาจักร
ปรับปรุงกฎหมาย the Misuse of Drugs Regulations 2001 เพื่ออนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติทะเบียนตำรับ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยกฎหมายใหม่จะไม่จำกัดข้อบ่งใช้สำหรับการรักษา และแพทย์ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ ทั้งนี้การตัดสินใจสั่งจ่ายยากัญชาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับเหล่านี้จะต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GP) และให้พิจารณาสั่งจ่ายเป็นรายกรณี เฉพาะเมื่อผู้ป่วยในกลุ่มที่ไม่ได้รับผลการรักษาที่น่าพอใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ ที่ผ่านการอนุมัติทะเบียนแล้วเท่านั้น

เนเธอแลนด์
มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาได้ในสถานที่ที่รัฐอนุญาต และให้มีการซื้อขายกัญชาได้จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตและภายในปริมาณที่กำหนดตามกฎหมาย ทั้งในรูปแบบสันทนาการและการใช้กัญชาในทางการแพทย์ โดยกฎหมายกำหนดให้สามารถจำหน่ายและเสพกัญชาได้ เฉพาะที่ Coffee Shops ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลท้องถิ่นโดยมีการควบคุมกัญชาให้มีปริมาณสาร THC ไม่เกินที่กำหนด รวมถึงห้ามจำหน่ายกัญชาให้กับเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด รวมถึงควบคุมไม่ให้มีการโฆษณาเกี่ยวกับกัญชาด้วย สำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ร้านขายยาสามารถจำหน่ายได้ตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น

สเปน
อนุญาตให้ประชาชนสามารถใช้กัญชาได้ในพื้นที่ส่วนตัว

เลโซโท
เป็นประเทศแรกในทวีปแอฟริกาที่อนุญาตให้มีการเพาะปลูกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมาย

อิตาลี
ออกกฎหมายให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยในช่วงแรกนำเข้ากัญชาจากประเทศเนเธอแลนด์ ต่อมาจึงกำหนดให้กองทัพรับหน้าที่ปลูกและผลิตกัญชา โดยประชาชนสามารถซื้อกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาตามใบสั่งแพทย์ได้จากร้านขายยาที่ได้รับอนุญาต

กัญชารักษาโรคอะไรได้บ้าง ร้านกัญชา สวัสดีคลินิก Thailand’s Leading Medicinal Plant, Medical Cannabis Clinic, คลินิกกัญชา กัญชารักษามะเร็ง คลินิกกัญชาทางการแพทย์ กัญชารักษาโรค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกัญชา คลินิกกัญชาที่ไหนดี ยาสมุนไพรรักษามะเร็ง รักษามะเร็งที่ไหน หมอมะเร็งเก่งๆ CBD THC กัญชานอนไม่หลับ รักษามะเร็งหาย กัญชารักษามะเร็งหายไหม แพทย์หญิงจินตนา คลินิกกัญชาดีดี cancer, cannabinoid, cannabis in thailand, cbd, health bangkok, marijuana, medical cannabis, sawasdee clinic, thai clinic, thai herb, thai medicine, thailand cannabis, thc, กรุงเทพ, กัญชง, กัญชา, กัญชาการแพทย์, กัญชารักษามะเร็ง, กัญชารักษาโรค, กัญชาแก้ปวด, คลีนิก, คลีนิกกัญชา, คีโม, นอนไม่หลับ, มะเร็ง, มะเร็งระยะสุดท้าย, มะเร็งลำไส้, ยากัญชา, สมุนไพรไทย, สวัสดีคลีนิกเวชกรรม, สุขภาพผู้หญิง, เคมีบำบัด, เครียด, แพทย์แผนไทย, แพทย์หญิงจินตนา, พาร์กินสัน, ซึมเศร้า

แคนาดา
อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1999 และอนุญาตให้มีการเสพเพื่อสันทนาการได้ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 สำหรับการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ผู้ป่วยต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ และสามารถหาซื้อกัญชาทางการแพทย์ได้จากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตจำหน่ายเท่านั้น สำหรับการใช้ในเชิงสันทนาการ อนุญาตให้ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถครอบครองกัญชาในที่สาธารณะในปริมาณไม่เกิน 30 กรัม (ของกัญชาแห้ง) หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เทียบเท่ากัน

ร้านที่ได้รับอนุญาตสามารถจำหน่ายกัญชาทั้งแบบแห้งหรือสด และน้ำมันกัญชา ในปริมาณที่ไม่เกิน 30 กรัม ให้แก่บุคคลอื่นที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ได้ นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถปลูกกัญชาไว้ใช้เอง โดยใช้เมล็ดพันธุ์ หรือต้นกล้าที่ได้รับอนุญาตแล้ว และปลูกได้ไม่เกิน 4 ต้นต่อครอบครัว โดยต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐ อีกทั้งยังสามารถใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบของอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอางได้ โดยต้องมีปริมาณสาร THC ไม่เกินที่กำหนด

สหรัฐอเมริกา
อนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้แล้ว 33 รัฐ จากทั้งหมด 50 รัฐ โดยแต่ละรัฐจะมีรูปแบบการกำกับดูแลเฉพาะตัวแตกต่างกันไป ทั้งนี้ในภาพรวมคือ การใช้กัญชาทางการแพทย์ต้องมีใบสั่งแพทย์ และสามารถซื้อกัญชาทางการแพทย์ได้จากร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

เม็กซิโก
ออกกฎหมายเพื่ออนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ ตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 2017 ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้กัญชาทางการแพทย์และสันทนาการอย่างถูกกฎหมาย โดยจะเสนอให้มีการอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถครอบครองและซื้อกัญชาจากผู้ค้าปลีกที่ได้รับใบอนุญาต รวมถึงสามารถปลูกกัญชาได้ 4 ต้น

แอฟริกาใต้
ผ่านกฎหมายให้ผู้ใหญ่สามารถปลูก ครอบครองและใช้กัญชาในพื้นที่ส่วนตัวได้ในปี ค.ศ. 2018

บราซิล
ออกกฎหมายให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ใน ปี ค.ศ. 2014 โดยจำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์

เกาหลีใต้
อนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้ แต่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัด

ออสเตรเลีย
ออกกฎหมายให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวด แพทย์สามารถสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติทะเบียนตำรับให้แก่ผู้ป่วยได้ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดหลายประการ เช่น ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เฉพาะทาง และจะต้องพิสูจน์ว่ายาหรือวิธีการรักษาตามมาตรฐานที่มีอยู่ไม่สามารถทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นได้ต้องมีการลงนามร่วมกันของแพทย์และผู้ป่วยเพื่อแสดงถึงการยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้กัญชา ทั้งนี้การสั่งจ่ายกัญชาดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานรัฐ โดยพิจารณาคำขอสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ขณะนี้ประเทศออสเตรเลียตั้งเป้าเป็นผู้นำในการส่งออกสารสกัดกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยแก้กฎหมายให้สามารถขายกัญชาไปยังตลาดต่างประเทศได้ (เช่นเดียวกับ แคนาดา เนเธอร์แลนด์ อุรุกวัย และอิสราเอล)

ความเปลี่ยนแปลงเรื่องกัญชาที่เกิดขึ้นรอบโลก

  • จาไมกา และโปรตุเกส การซื้อขายกัญชายังผิดกฎหมายอยู่ แต่การมีกัญชาปริมาณเล็กน้อยในครอบครองไม่ผิดกฎหมาย
  • เลบานอน อยู่ระหว่างพิจารณาการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
  • มาเลเซีย มีผู้ถูกตัดสินประหารชีวิต เพราะขายน้ำมันกัญชา
  • นิวซีแลนด์ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำประชามติเรื่องการใช้กัญชาเพื่อการผ่อนคลายอย่างถูกกฎหมาย ภายใน 3 ปีข้างหน้า

จะเห็นได้ว่าหลายประเทศได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบและทิศทางที่หลากหลาย ไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่เริ่มเข้าสู่ยุคการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายในช่วงปีที่ผ่านมา จำเป็นต้องใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจต่อทั้งประชาชนและวงการสาธารณสุขในการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์อย่างกว้างขวางต่อไป

“Longevity, Naturally”

www.sawasdeeclinic.com

สวัสดีคลีนิกเวชกรรม Sawasdee Clinic

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *