youtube กัญชาคืออะไร

กัญชาให้อะไร ? รักษาอะไรบ้าง ยาสำคัญแห่งชาติ ? (บทสัมภาษณ์ พญ.จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร ทางช่อง TNN)

รายการ คิดเพื่อชาติ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ตอน : กัญชาให้อะไร ?

แขกรับเชิญ : 📍น.อ.พญ.จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

กัญชามีส่วนประกอบของสารเคมีมากกว่า 450 ชนิด โดยมากกว่า 105 ชนิดเป็นสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) มีองค์ประกอบหลักคือ THC และสารชนิดอื่นในกลุ่มเดียวกัน เช่น Cannabinol (CBN), Cannabidiol (CBD), Cannabichtomme (CBC), Cannabigerol (CBG) เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการสังเคราะห์สารที่เป็นอนุพันธ์ของสาร THC ขึ้นมาใหม่อีกหลายชนิด รวมถึงการค้นพบกลไกการออกฤทธิ์ของสารในกลุ่มนี้ มีประโยชน์ต่อการรักษาอาการจำนวนมาก

ประโยชน์ของสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์

กลุ่มโรค/ภาวะอาการที่มีสามารถใช้กัญชาเพื่อการรักษาแล้วได้ผลจริง

โรคลมชักที่รักษายาก โรคลมชักรุนแรงในเด็ก

ภาวะคลื่นไส้และอาเจียนจากยาเคมีบําบัด

ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง

ผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis)

ภาวะปวดประสาท

โรคพาร์กินสัน

โรคอัลไซเมอร์

โรคปลอกประสาทอักเสบ

โรควิตกกังวล ตื่นกลัว

ผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เพิ่มการอยากอาหาร

ลดอาการของ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)

วิธีการรักษาด้วยกัญชาที่เหมาะสมจะใช้ศาสตร์การแพทย์มีองค์ประกอบที่สำคัญของศาสตร์และศิลป์ตามความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทาง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเป้าหมายของคนไข้เป็นสำคัญ และ รายละเอียดการดูแลละคนมีลักษณะเฉพาะ ที่ต้องใช้ความระมัดระวัง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *