ประโยชน์ของกัญชามีมากมายต่อร่างกาย จิตใจ ระบบสมอง cannabis for brain health ประโยชน์ต่อสมอง

การใช้สารสกัดในกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบรรเทาอาการมะเร็ง โดยแพทย์สภา

กลุ่มสารแคนนาบินอยด์ (Cannabinoid) เป็นกลุ่มสารที่พบในพืชกัญชามีสารอยู่หลายชนิด ชนิดที่มีข้อมูลใช้ทางการแพทย์มากมีสองชนิดคือ Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD)

ประโยชน์ของน้ำมันกัญชา มีสารสำคัญ THC ที่มีประโยชน์ต่อการลดปวด ลดคลื่นไส้อาเจียน ลดมะเร็ง ใช้ทางการแพทย์มากมาย โดยสวัสดีคลินิกคลินิกกัญชา

Tetrahydrocannabinol (THC)

สาร THC ในขนาดที่เหมาะสมจะมีผลในการลดปวด ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ ลดอาการคลื่นไส้ แต่หากได้รับในขนาดสูงจะทำให้มีอาการเมาเคลิ้ม ใจสั่น

สาร CBD

สาร CBD เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอาการเมาเคลิ้มและอาการทางจิตของ THC มีการศึกษาใช้สาร CBD เพื่อควบคุมอาการชักและอาการปวด สาร CBD ยังไม่พบว่าทำให้เกิดการดื้อหรือติด

มีงานวิจัยที่ยืนยันผลทางการแพทย์ของกัญชาต่อการผ่อนคลายความวิตกกังวล รักษาอาการของโรคจิตประสาท ป้องกันการเสื่อมหรือตายของเซลล์ประสาท ต้านอาการอักเสบ แก้อาการคลื่นไส้อาเจียน

ผู้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้าย หายได้ และใช้ชีวิตได้ปกติด้วยกัญชาและสวัสดีคลินิก
คุณครูวัลภา เจริญสรรพ์ค่ะ ข้าราชการบำนาญ ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลุกลามหลายจุด จนสภาพจิตใจย่ำแย่ เมื่อตรวจพบเจอขนาดก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ และผลกระทบจากอาการมะเร็งรุนแรง ! ทั้งเจ็บปวด ทานอาหารไม่ได้ ความเครียดทางจิตใจ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง Food and Drug Administration (องค์การอาหารและยาของอเมริกา) อนุมัติให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อรักษาการคลื่นไส้อาเจียนอันเป็นผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็งแบบคีโม และภาวะน้ำหนักตัวลดลงและอาการเบื่ออาหารในผู้ป่วยโรคเอดส์ [มะเร็งระยะสุดท้าย] โดยต้องอยู่ภายใต้ความควบคุมดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ประเทศออสเตรเลียจะเพิ่มให้ใช้กรณีควบคุมอาการปวดเรื้อรัง รักษาอาการปวดจากโรค MS ลดปวดและคลื่นไส้ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย

กัญชาทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

โดยแพทย์สภา Medical Council of Thailand

การปรับขนาดยาของผลิตภัณฑ์กัญชาฯ ในการรักษาอาการปวดหรือโรคลมชัก

 1. ในการรักษาอาการปวดรุนแรงที่ดื้อต่อการรักษา แพทย์อาจให้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่เน้น CBD โดยเริ่มที่ 5 มก. ของ
  CBD วันละ 2 ครั้ง หากยังไม่ได้ผลก็ค่อย ๆ ปรับขนาดยาของ CBD ขึ้นจนถึง 40 มก. ต่อวัน และหากยังไม่ได้ผลอีกจึงควรเริ่มให้ THC 2.5 มก. ต่อวัน
 2. ในการรักษาโรคลมชักที่ดื้อยาขนานอื่น แพทย์อาจเริ่มให้CBD ขนาด 5 มก.ต่อ กก. ต่อวัน, ค่อยๆ ปรับขนาด
  เพิ่มขึ้นหากผู้ป่วยยังทนผลข้างเคียงของ CBD ได้และยังคุมอาการชักไม่ได้ ให้เพิ่มขนาดขึ้นทุกสัปดาห์จนถึง 50 มก.ต่อ กก. ต่อวัน รวมทั้งแพทย์อาจลดขนาดยากันชักขนานอื่นเพื่อลดผลข้างเคียงของยาขนานอื่นด้วย
  แม้ว่าจะปรับขนาด CBD อย่างเต็มที่แล้ว ผู้ป่วยหลายรายก็ไม่หายสนิทจากโรคลมชัก

วิธีการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ในการบรรเทาอาการเจ็บปวดจากโรคมะเร็งระยะท้าย

คำแนะนำการใช้กัญชา น้ำมันกัญชาอย่างไร หมอแนะนำใช้กัญชาในคนไข้มะเร็งบรรเทาอาการปวด สวัสดีคลินิก

มะเร็งเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ของยีนในเซลล์ปกตินำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งโดยจะแพร่กระจายไปตามเนื้อเยื่อลุกลาม

ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่มะเร็งลุกลามไปทั่วและเกิดความเจ็บปวดหลักจากที่ใช้ยาแก้ปวดขนานอื่น เช่น มอร์ฟีน และยังได้ผลไม่ดี หรือ มีผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ อาจเริ่มใช้สาร หรือ น้ำมันกัญชาได้ดังนี้

 • เริ่มใช้ CBD ในขนาดเริ่มต้น คือ 5 มก. วันละ 2 ครั้งร่วมด้วย
 • หากยังปวด ให้เพิ่มขนาด CBD ครั้งละ 10 มก. ต่อวัน ห่างกัน 2-3 วันต่อครั้ง จนถึงขนาด 40 มก. ต่อวัน

การใช้ CBD นำเพราะ มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์

เมื่อขนาด CBD เต็มที่แล้ว อาการปวดยังไม่ทุเลา

 • ให้เพิ่ม THC ในขนาดสัดส่วน 1:10 (THC:CBD) เช่น หากใช้ CBD 40 มก อยู่แล้วให้ใช้ THC 4 มก. ต่อวัน
 • เพิ่ม THC ครั้งละ 2.5 มก. ต่อวัน และสามารถเพิ่มขนาด THC ได้วันละ 2.5 มก. ทุก 2 ถึง 7 วัน จนกว่าจะได้ขนาดของ THC เท่ากับ 40 มก. ต่อวันซึ่งเป็นขนาดสูงสุด

ทั้งนี้ การปรับขนาดของ THC และ CBD จะเป็นไปตามประสิทธิผลของการบรรเทาปวดของแต่ละคนที่ใช้ขนาดไม่เท่ากัน จึงต้องปรับขนาดเป็นระยะๆ จนได้ขนาดที่เหมาะสม ในแต่ละราย สามารถแบ่งให้ยาวันละ 2-4 ครั้ง

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งพืชกัญชาที่พบมีหลากหลายพันธุ์ โดยแต่ละพันธุ์มีสัดส่วนสารสำคัญแตกต่างกัน สารสำคัญในกัญชา ได้แก่ สาร THC และ CBD จัดอยู่ในกลุ่มสารแคนนาบินอยด์ นอกจากนี้ยังพบว่ากัญชามีสารออกฤทธิ์อื่นอีก เช่น กลุ่มฟลาโวนอยด์ เทอร์ปีนอยด์ อัลคาลอยด์ สเตียรอยด์ อัลเคน กรดไขมัน และน้ำตาล ซึ่งมีสัดส่วนของปริมาณสารแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ ทั้งนี้สาร THC และสารอนุพันธ์ของ THC มีคุณสมบัติทางยาที่หลากหลาย เช่น ฤทธิ์แก้ปวด โดยเฉพาะปวดจากโรคทางระบบประสาท กระตุ้นความอยากอาหารและลดอาการคลื่นไส้จากการใช้เคมีบำบัด ช่วยปกป้องและกระตุ้นการสร้างเซลล์สมอง ส่วนสาร CBD มีฤทธิ์บรรเทาอาการลมชัก ลดอาการวิตกกังวลช่วยให้นอนหลับได้ดี

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่ออีกว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันวิจัยสมุนไพร ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนากัญชามาอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยขึ้นทะเบียนกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์หางเสือสกลนครทีที 1 พันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิ้ลยูเอ 1 (มีปริมาณ THC สูง) พันธุ์หางกระรอกภูพานเอสที 1 (THC และ CBD ใกล้เคียงกัน) และพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 (มีปริมาณ CBD สูง) โดยได้นำสารสกัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทยมาทำการทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง 7 ชนิด ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งไต มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งสมอง และมะเร็งตับอ่อน ด้วยวิธีของไหลวิกฤตยิ่งยวด (Supercritical Fluid Extraction) ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถสกัดสารแคนนาบินอยด์ในกัญชาได้ดี

ผลการทดลองพบว่าสารสกัดกัญชาที่มี THC 1 ส่วน ต่อ CBD 6 ส่วน มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) เซลล์มะเร็งไต (A-498) และเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) ได้ดี สารสกัดกัญชาที่มี THC 10 ส่วน ต่อ CBD 1 ส่วน มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปอด (A-549) เซลล์มะเร็งลำไส้ (Caco-2) เซลล์มะเร็งสมอง (A-172) และมะเร็งตับอ่อน (PANC-1) ได้ดี เมื่อเทียบกับยาด็อกโซรูบิซิน (doxorubicin) ส่วนสารสกัดที่มีสัดส่วน THC 2 ส่วน ต่อ CBD 1 ส่วน มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งแบบไม่มีความจำเพาะ และพบว่าสารสกัดดังกล่าวยังมีฤทธิ์ที่ดีในการสมานรอยแผลในเซลล์ปอดเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง

ติดต่อสวัสดีคลีนิกเวชกรรม

➡️02-972-4013

➡️02-972-4014

➡️02-972-3981

➡️093-438-1515

➡️098-824-8121

🏥ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ทุกวัน เวลา 8.00-17.30น.

คลิ้กแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40sawasdeeclinic

Line @sawasdeeclinic

#สวัสดีคลีนิก

สวัสดีคลินิก Thailand’s Leading Medicinal Plant, Medical Cannabis Clinic, คลินิกกัญชา กัญชารักษามะเร็ง คลินิกกัญชาทางการแพทย์ กัญชารักษาโรค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกัญชา คลินิกกัญชาที่ไหนดี ยาสมุนไพรรักษามะเร็ง รักษามะเร็งที่ไหน หมอมะเร็งเก่งๆ CBD THC กัญชานอนไม่หลับ รักษามะเร็งหาย กัญชารักษามะเร็งหายไหม แพทย์หญิงจินตนา คลินิกกัญชาดีดี 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *