สวัสดีคลีนิก กัญชาทางการแพทย์ กัญชารักษาโรค กัญชารักษามะเร็ง

ระบบกัญชาในร่างกายมนุษย์ Endocannabinoid System

sawasdee clinic medical cannabis treatment for cancer patient คลีนิกกัญชา กัญชารักษามะเร็ง วิจัยกัญชา medical cannabis research

ระบบ endocannabinoid สนับสนุนระบบประสาทที่ปกติแข็งแรง ระบบสมอง ระบบภูมิคุ้มกันและอื่น ๆ เมื่อระบบ endocannabinoid ขาดความสมดุลจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายทุกด้าน

endocannabinoid system (ECS) เป็นระบบประสาทที่ทำงานอยู่ทั่วร่างกาย มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบประสาทส่วนกลาง และตอบสนองต่อระบบการทำงานภายในและจากภายนอกต่อร่างกายมนุษย์

ในปี ค.ศ. 1991 Miles Herkenham และทีมวิจัย ได้ค้น พบตัวรับสารสื่อประสาท (Receptor) ของสารสกัดกัญชา ในร่างกายมนุษย์ ชื่อว่า CB1 ทีมวิจัยได้พบต่อมรับสารสื่อประสาทนี้ในระบบสําคัญ สําหรับการทํางานของสมองและร่างกายคือ Hippocampus (ความจํา), Cerebral Cortex (การรับรู้), Cerebellum (การทํางานรวมกันของระบบประสาทเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกาย), Basal Ganglia (การเคลื่อนไหว), Hypothalamus (ความต้องการ พื้นฐานเช่น ความหิว, การสืบพันธุ์, และการผักผ่อน), Amygdala (อารมณ์) และที่อื่นๆ

ไม่นานหลังจากนั้นได้ค้นพบตัวรับสารสื่อประสาทตัวที่สอง ชื่อว่า cannabidiol 2 (CB2) ในระบบภูมิคุ้มกันและระบบประสาทส่วนปลายและยังพบใน กระเพาะ ม้าม ตับ หัวใจ ไต กระดูก เส้นเลือด เซลล์น้ำเหลือง ต่อมไร้ท่อต่างๆ และอวัยวะสืบพันธุ์

การค้นพบตัวรับ CB1 และ CB2 ทําให้นักวิทยาศาสตร์ เชื่อว่า ร่างกายมนุษย์เองสามารถผลิตสารสื่อประสาทที่ทํางานกับตัวรับ CB1 และ CB2 แบบเดียวกับกัญชาได้ ผ่านระบบ Endocannabinoid

การศึกษาที่สำคัญโดย Raphael Machoulam นักวิทยาศาสตร์ผู้ศึกษาสารสำคัญในกัญชา พบว่าร่างกายมนุษย์สามารถผลิต Cannabinoids ขึ้นมาได้เอง ชื่อว่า Anandamide ในปี ค.ศ. 1992 และได้ค้นพบสารตัวที่สองชื่อว่า 2-AG (2-arachidonoylglycerol) ในปี ค.ศ. 1995 และเรียกระบบการทํางานของสาร Cannabinoids กับตัวรับสาร CB1 และ CB2 ที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายว่า Endocannabinoid System

การทํางานของ Endocannabinoid System (ECS) แม้ปัจจุบันจะมีการค้นพบต่างๆมากมาย มีงานวิจัยออกมาก แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงเข้าใจได้เพียงแค่การทํางานขั้นพื้นฐานของระบบนี้เท่านั้น

โดยพื้นฐานแล้ว ECS คือระบบการทํางานของสาร Cannabinoids กับตัวรับสาร CB โดย Cannabinoids ทํางานเสมือนลูกกุญแจที่สามารถปลดล็อคตัวรับสาร CB1 และ CB2 เมื่อร่างกายหลั่งสาร Cannabinoids หรือได้รับจากกัญชาก็แล้วแต่ Cannabinoids เหล่านี้จะไปประกบเข้ากับตัวรับ CB1 หรือ CB2 และกระตุ้นให้เกิดการทํางานของตัวรับขึ้น ด้วยความที่ต่อมตัวรับสาร CB1 และ CB2 นั้นมีอยู่ในเกือบทุกระบบของร่างกาย จึงทําให้ ECS เป็นระบบสําคัญกับร่างกาย ซึ่งมีบทบาทต่อการการควบคุมและการปรับสมดุลให้กับระบบสําคัญต่างๆในร่างกาย เช่น ควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเจ็บปวด ควบคุมกระบวนการเผาผลาญไขมัน และกลูโคส รักษาสมดุลพลังงานของร่างกาย รักษาสมดุลของการเคลื่อนไหว อัตราการเต้นของหัวใจ ระบบความดันเลือด ฯลฯ จึงไม่แปลกที่วงการแพทย์ในยุคปัจจุบันหันมาให้ความสนใจกัญชามากขึ้นเป็นอย่างมาก

สวัสดีคลีนิก กัญชาทางการแพทย์ กัญชารักษาโรค กัญชารักษามะเร็ง

The endocannabinoid system supports a healthy nervous system, immune system, and more.

When the endocannabinoid system gets out of balance, all aspects of your health can suffer.

The endocannabinoid system (ECS) is a widespread neuromodulatory system that plays important roles in central nervous system development, synaptic plasticity, and the response to endogenous and environmental insults.

CANNABINOIDS

Cannabinoids act as keys within the endocannabinoid system, while receptors act like locks. Every time one key fits into one lock, the lock is opened and causes an effect to occur in the body. The effect that occurs depends on the lock and where it is within the body. The two main types of cannabinoids found in the body are anandamide and 2-arachidonoylglycerol, or 2-AG.

2-AG is the most prevalent endocannabinoid and is thought to be responsible for managing appetite, pain response, and immune system functions.

Anandamide, commonly referred to as “the bliss molecule,” plays many roles related to one’s mental state and is responsible for the experience of the runner’s high, the pleasurable feeling during and after exercise, and the blissful states that come from structured play, yoga, and meditation. Early research has suggested that it also aids in apoptotic cell death (meaning it helps tell harmful cells to die off) and the regulation of memory as well.

These are some of the molecules that CBD helps supplement within our body, and aids in helping the body to produce and govern these naturally occurring cannabinoids.

RECEPTORS

RECEPTORS RECEIVE THE MESSAGES TRANSMITTED BY CANNABINOIDS. THERE ARE TWO MAIN TYPES OF RECEPTORS: CB1 AND CB2 RECEPTORS.

CB1 receptors exist in the brain and spinal cord. They work to regulate appetite, memory, and to reduce pain.

CB2 receptors are most prominently present within the immune system, but exist through many other areas of the body, including the gut, spleen, liver, heart, kidneys, bones, blood vessels, lymph cells, endocrine glands, and reproductive organs. CB2 receptors are also plentiful on the skin which allows topicals to influence the ECS. CB2 receptor primary role is reducing inflammation throughout the body.

HOW THE ECS BALANCES THE IMMUNE SYSTEM

How the endocannabinoid system balances the immune system is a vast topic that comprises the different cells of the immune system and the ways in which they function.

Both CB1 and CB2 receptors have a role in regulating the activity of a certain type of protein that is involved in the regulation of lymphocytes. Lymphocytes are a type of white blood cell. This regulation is an important part of keeping the entire immune system in homeostasis.

The stimulation of cannabinoid receptors within the immune system causes a series of regulations and modulations to take place along cAMP pathways. These pathways are responsible for many different types of communications that take place throughout the immune system. They are thought to play a significant role in the regulation and creation of immune homeostasis.

The ways in which the endocannabinoid system and immune system function together have not been fully defined at the moment. It appears that the cannabinoid receptors in the immune system exhibit varying responses. One of the main roles that the endocannabinoid system appears tp play in the immune system in signaling for the inhibition in activity across different types of cells which prevents the immune system from being activated when it should not be. However, while the ECS can inhibit activity, it has a certain threshold that can be overcome if the threat to the body is severe enough. This allows the immune system to respond when a serious threat like an infection occurs. The endocannabinoid receptors in the immune system can exhibit two different types of effects: stimulation or suppression.

The numerous and complex ways in which the endocannabinoid system exist and functions within the body hold tremendous potential for new discoveries in health and medicine.

Single Wide Image

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *