กัญชา ผลต่ออาการลมชัก

กัญชา กับโรคลมชัก

การให้กัญชากับเด็กไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่จะตัดสินใจทำง่ายๆ แต่หากลูกของคุณมีอาการลมชัก หลายๆครั้งต่อวัน

มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ช่วยชีวิตของคนไข้ไปตลอดกาล

โรคลมชักเป็นความผิดปกติทางระบบประสาท อาการชักอาจรวมถึงความสับสนชั่วคราว การจ้องมอง การกระตุกแขนและขาที่ควบคุมไม่ได้ การหมดสติ และการเคลื่อนไหวของดวงตาอย่างรวดเร็วอย่างกะทันหัน

สาเหตุของอาการชัก มีหลายประการ คือ

1.   โรคลมชักไม่ทราบสาเหตุ อาจเกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ บาดเจ็บระหว่างคลอด โรคหลอดเลือดสมอง พบก่อนอายุ 20 ปี หลังอายุ 30 ปี พบน้อย

2.   รอยโรคของสมองโดยตรง ได้แก่ สมองได้รับการกระทบกระเทือนซึ่งอาจเกิดในระยะแรกหรือระยะหลังการบาดเจ็บแล้ว 1 ปี มีเนื้อสมองตาย มีก้อนเลือดใต้ดูรามาเตอร์เลือดออกในโพรง สับอแรคนอยด์ เนื้องอกในสมองทำให้ชักได้ถึงร้อยละ 10 เป็นต้น

4.  ความผิดปกติทางชีวเคมี ที่พบบ่อย ได้แก่ น้ำตาลในเลือดตํ่า สมองขาดออกซิเจน ได้รับพิษตะกั่ว การขาดยาบางอย่าง (ยาระงับชักหรือเหล้า) ขาดสมดุลอิเล็กโตรไลท์ เช่นระดับ แมกนีเซียมแคลเซียม และฟอสฟอรัสในเลือดตํ่า คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงหรืออาการไข้สูง เป็นต้น

 

ตัวรับกัญชาในร่างกายมนุษย์มีจำนวนมากในสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว การทรงตัว การทำงานของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับอาการลมชัก

สารสำคัญกัญชา

ตัวรับกัญชาในร่างกายมนุษย์มีจำนวนมากในสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว การทรงตัว การทำงานของระบบประสาทที่เกี่ยวข้อง โดยการทำงานของระบบ Endocannabinoid แสดงให้เห็นถึง receptor ในสมองส่วนหน้าที่เป็นส่วนสำคัญต่อการอาการลมชัก

ในปี 2018 CBD ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นยารักษาอาการชักสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรค Lennox-Gastaut syndrome หรือ Dravet syndrome ซึ่งเป็นโรคลมชักที่ดื้อต่อยา ยา CBD ที่ได้รับการอนุมัติเรียกว่า Epidiolex และในขณะที่การวิจัยเกี่ยวกับ CBD ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ผลลัพธ์ก็มีแนวโน้มดีมากๆ

ผู้ป่วยโรคลมชัก มีอาการชัก ที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ทำให้ร่างกายอ่อนแอและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ อาการชักเกิดขึ้นเมื่อสมองประสบกับความขัดข้องของเซลล์ประสาทอย่างกะทันหันและไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งส่งผลต่อวิธีที่บุคคลนั้นเคลื่อนไหวและคิดตามปกติ

การวิจัยเกี่ยวกับ CBD ในฐานะยารักษาโรคลมชักนั้นมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ โดย CBD แสดงคุณสมบัติทั้งในการป้องกันระบบประสาทและการลดการยึดเกร็ง ในห้องทดลองตัวอย่างเช่นการทดลองแบบ double-blind ที่ควบคุมด้วยยาหลอกแบบสุ่มครั้งแรกของการรักษา CBD สำหรับ Dravet syndrome ในปี 2560 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดีต่อการรักษาคนไข้

ขณะเดียวกันเราจะได้เห็นถึงผลของการลดอาการชัก เกร็ง อาการสั่น กระตุกของคนไข้ในสื่อต่างๆ รวมถึงที่สวัสดีคลินิกที่ได้ดูแลคนไข้ตั้งแต่รุ่นเด็ก ถึงสูงอายุ โดยเกือบทั้งหมดมีอาการชักลดลง ความถี่ลดลง และความรุนแรงลดลงอย่างชัดเจน

บันทึกจากงานวิจัยพบว่าการใช้ CBD 20 mg วันละสองครั้งส่งผลให้ความถี่ในการชักลดลงโดยจำนวนการชักเฉลี่ยต่อเดือนต่อคนลดลงจาก 12.4 เป็น 5.9 ที่น่าประทับใจคือ 5% ของผู้ป่วยที่เห็นว่าอาการชักหยุดลงอย่างสมบูรณ์ในระหว่างการรักษา

การทดลองอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่เป็นโรค Lennox-Gastaut พบว่าการรักษาด้วย CBD ส่งผลให้ความถี่ในการชักลดลงอย่างมากโดยผู้ป่วยจะเห็นอาการชักโดยรวมลดลง 44%

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วย CBD มีศักยภาพในการลดความถี่ในการชักในผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักได้อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่า CBD อาจทำหน้าที่ในช่อง TRP หรือตัวรับโปรตีน G-pair เฉพาะเพื่อลดการส่งผ่านเซลล์ประสาทที่ส่งผลให้เกิดโรคลมบ้าหมู ลมชัก CBD อาจทำหน้าที่กับสารประกอบบางอย่างเพื่อช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงอาการชักอื่นๆด้วย

“Longevity, Naturally”

www.sawasdeeclinic.com

สวัสดีคลีนิกเวชกรรม Sawasdee Clinic

ปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 029724013

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *