กัญชาเพื่อการนอน นอนไม่หลับ sleep clinic cancer, cannabinoid, cannabis clinic, cannabis in thailand, cbd, health bangkok, marijuana, medical cannabis, sawasdee clinic, thai clinic, thai herb, thai medicine, thailand cannabis, thc, cbd oil, กรุงเทพ, กัญชง, กัญชา, กัญชาการแพทย์, กัญชารักษามะเร็ง, กัญชารักษาโรค, กัญชาแก้ปวด, คลีนิก, คลีนิกกัญชา, คีโม, ซึมเศร้า, นอนไม่หลับ, น้ำมันกัญชา, ประสาท, พาร์กินสัน, มะเร็ง, มะเร็งระยะสุดท้าย, มะเร็งลำไส้, มือสั่น, ยากัญชา, สมุนไพรไทย, สวัสดีคลีนิกเวชกรรม, สุขภาพผู้หญิง, เคมีบำบัด, เครียด, แพทย์หญิงจินตนา

นอนไม่หลับ ใช้กัญชาได้อย่างไร

สมองส่วนที่ควบคุมการรู้สึกตัวหรือการตื่นของเรานั้น ถูกควบคุมโดยก้านสมอง คือส่วนที่เรียกว่า Reticular Activating System โดยระบบนี้จะรับกระแสประสาทมาจาก อวัยวะต่างๆ ผิวกาย กล้ามเนื้อ ฯลฯ แล้วมันจะส่งกระแสประสาทไปสู่ส่วนต่างๆ ของสมองทั้งหมด เพื่อกระตุ้นให้มีการรู้สึกทั่วตัวพร้อมกัน ดังนั้นระบบการปลุกให้ตื่นขึ้นมาจาการรับสัญญาณต่างๆจากระบบสัมผัสรอบๆตัวเรานั่นเอง

วงจรการนอนหลับปกติของมนุษย์ แบ่งได้เป็น 2 ช่วงคือ
1. ช่วงหลับธรรมดา NON-RAPID EYE MOVEMENT SLEEP หรือ NON-REM SLEEP เป็นช่วงการหลับที่จะลึกลงไปเรื่อยๆ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ตั้งแต่หลับตื้นไปจนถึงหลับลึก
               1.1 ระยะที่ 1 เริ่มง่วง
               1.2 ระยะที่ 2 หลับตื้น
               1.3 ระยะที่ 3 หลับปานกลาง
               1.4 ระยะที่ 4 หลับลึก
2. ช่วงหลับฝัน บางทีก้อเรียกว่าการหลับแบบลูกตากรอกไปมา REM : RAPID EYE MOVEMENT SLEEP หรือ REM SLEEP

การนอนหลับนั้นไม่ใช่ภาวะที่เกิดขึ้นมาอย่างบังเอิญ การนอนหลับ เป็นกระบวนการของการฟื้นฟู (Restorative) เป็นสัญชาตญาณซึ่งถูกกำหนดทางพันธุกรรมที่กำหนดให้การไม่เคลื่อนไหวตอนกลางคืนเป็นวิธีการที่จะอยู่รอดที่ดีที่สุด คือ เป็นการนอนหลับตามความจำเป็น (Obligatory Sleep) และการนอนหลับเพื่อการฟื้นฟูร่างกาย (Restorative Sleep) ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นฟูในสมองและไปเร่งให้เกิดการนอนหลับให้เกิดขึ้น

บุคคลที่ได้รับการนอนหลับไม่เพียงพอทั้งในปริมาณและคุณภาพจะส่งผลกระทบให้ระบบวงจรชีวภาพแปรปรวนไปกระบวนการทำงานในระบบต่างๆ ไม่สัมพันธ์และขาดความสมดุล เช่น การควบคุมอุณหภูมิ ความดันโลหิต อัตราการเต้น ของหัวใจ การปรับสมดุลอีเลคโตรไลท์ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเพิ่มภาวะเครียดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยแสดงอาการที่ผิดไปจากปกติ เช่น โกรธง่าย ไม่แน่ใจ ลุกลี้ลุกลน การตัดสินใจไม่ดี และอาจมีอาการรุนแรง จนถึงขั้นมีอาการจิตประสาทร่วมด้วย เช่นประสาทหลอน หลงผิด หวาดระแวง ก้าวร้าวควบคุมตนเองไม่ได้ สับสน เป็นต้น

สารสกัดจากกัญชาเป็น เป็น Phytocannabinoid หรือสาร cannabinoid จากพืชซึ่งทำงานร่วมกับระบบ endocannabinoids หรือระบบกัญชาในมนุษย์ของเราเองได้อย่างดี เมื่อระบบ Endocannabinoids system เสื่อมหรือลดคุณภาพลงไป (อาทิ เมื่อเราป่วย หรืออายุมากขึ้น) การผลิต cannabinoid ของเราเองก็ไม่เพียงพอ จึงทำให้สารสกัดกัญชาเป็นทางเลือกการรักษาทำได้

มีการศึกษาวิจัยที่แสดงถึงประโยชน์ในด้านการอักเสบของอวัยวะ คุณสมบัติบรรเทาความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า การนอนไม่หลับ ความเครียดเรื้อรัง ส่งเสริมการสร้างระบบประสาทหรือการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ในสมอง

การศึกษา Systemic review ยืนยันว่าการใช้กัญชาในปริมาณต่ำเพื่อช่วยในการนอนหลับช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับวงจรการนอนหลับ ช่วยเร่งระยะการหลับลึกและยืดระยะเวลาของช่วงการนอนหลับแบบคลื่นช้า

การศึกษาในปี 2014 นี้พบว่าสารสำคัญ CBD มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการของโรคพฤติกรรมการนอนหลับ REM


การศึกษาในปี 2007 นี้พบว่า Sativex ซึ่งเป็นยาผสมช่วยการนอนหลับของสารสำคัญ CBD-THC มีประสิทธิผลในระยะยาวในการรักษาสุขภาพการนอนหลับที่มีคุณภาพสูง


การศึกษาในปี 2018 นี้ใช้ดอกกัญชาดิบในระยะยาวเพื่อทดสอบประโยชน์ของสารสำคัญ CBD สำหรับการนอนหลับของคน 409 คน ผลการวิจัยสนับสนุนสารสำคัญ CBD เพื่อใช้เป็นยาช่วยในการนอนหลับตามธรรมชาติ

ผลสำรวจผู้คน 1,521 คนที่รายงานว่าใช้ CBD เพื่อการนอนหลับ
ผู้ที่ถูกสำรวจรายงานว่าพวกเขาใช้เวลา 62 นาทีในการนอนหลับโดยไม่มี CBD หลังจากใช้ CBD พวกเขาใช้เวลาเพียง 20 นาทีในการหลับ

จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการนอนไม่หลับจากโรคภัย ความเครียด หรืออายุที่มากขึ้น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *