กัญชา ใช้รักษา depression ซึมเศร้า นอนไม่หลับ อย่างไร

โรคซึมเศร้า เครียด นอนไม่หลับ การใช้กัญชาในคนรุ่นใหม่

กัญชา ใช้รักษา depression ซึมเศร้า นอนไม่หลับ อย่างไร

ภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะหนึ่งที่ความพยายามหาแนวทางการดูแลและรักษาอย่างกว้างขวาง หลังจากมีการสร้างการรับรู้ และเข้าใจต่ออาการเหล่านี้ในสังคมมากขึ้น รวมไปถึง อาการอื่นๆเช่น ความวิตกกังวล ความวิตกกังวลทางสังคม เครียด ความเครียดจากอาการเจ็บป่วย ปัญหาการนอนหลับเรื้อรัง และอื่น ๆ ปัจจุบันการวิจัยการใช้กัญชาเพื่อดูแลอาการซึมเศร้ายังมีการพูดถึงผลข้างเคียงที่ควรระมัดระวัง เปรียบเทียบกับผลลัพท์ในทางที่ดีขึ้นของผู้ใช้หรือคนไข้ ว่าสิ่งใดสำคัญกว่ากัน

ส่วนประกอบของกัญชา มีสารเคมี 2 ประเภทหลักที่มีอยู่ในกัญชาคือ:

Tetrahydrocannabinol (THC) เป็นสารเคมีในกัญชาที่ส่วนประกอบจะทำงานกับระบบตอบสนองในสมองและระบบประสาท ที่ทำให้คนไข้รู้สึกสุขสบาย หรือ high ใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

Cannabidiol (CBD) เป็นส่วนประกอบอีกหนึ่งตัวที่สำคัญ ที่ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทข ไม่ส่งผลถึงอาการมึนเมาใดใด และกำลังเป็นที่สนใจสำหรับรักษาภาวะซึมเศร้าในวงกว้าง

THC และ CBD แตกต่างกันอย่างไร

การศึกษาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยการเสพติดของ University of Bufflo พบว่าสารประกอบทางเคมีในสมองที่เรียกว่า Endocannabinoids ซึ่งเชื่อมโยงกับความรู้สึกของมนุษย์ สามารถถูกกระตุ้นจากสารประกอบที่ใช้งานอยู่ในกัญชา ในการทดสอบ นักวิจัยพบว่าคนไข้กลุ่มที่มีความเครียดเรื้อรัง จะมีการผลิต endocannabinoids ต่ำกว่าสภาวะปกติ ดังนั้นการเสริมสารสำคัญตัวเดียวกันนี้จากพืชกัญชา อาจเป็นวิธีการรักษาที่มีประโยชน์ในการฟื้นฟูการทำงานของเอนโดแคนนาบินอยด์ตามปกติและบรรเทาอาการซึมเศร้า

เซลล์ประสาทที่มีความผิดปกติ ก่อให้เกิดความเครียด ซึมเศร้า การวิจัยพบกว่าสารสำคัญในกัญชาเข้าต่อตัวตอบรับในสมองได้ทันที และฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมทำให้ลดความซึมเศร้า วิตกกังวล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แนะนำว่าน้ำมัน CBD ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย เช่นช่วยการนอนหลับ ลดความวิตกกังวล ลดการอักเสบ และบรรเทาอาการปวด ผู้เชี่ยวชาญบางคนตั้งข้อสังเกตว่า CBD สามารถเปลี่ยนวิธีที่ตัวรับสมองของคุณตอบสนองต่อ Serotonin ซึ่งเป็นสารเคมีที่เชื่อมโยงกับสุขภาพจิต จากการศึกษาหนึ่งในสหรัฐอเมริกาพบว่า CBD ขนาด 600 มก. ช่วยให้ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากความวิตกกังวลทางสังคมสามารถพูดในที่สาธารณะได้ดีขึ้น

จากการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์โดย University Of New Mexico และ Releaf App ใน Yale Journal of Biology and Medicine พบว่ากัญชามีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการซึมเศร้า หลังจากใช้ทันที ซึ่งปัจจุบันเป็นภาวะที่มีผลต่อผู้ใหญ่ประมาณ 1 ใน 5 คนในสหรัฐอเมริกา และมักนำไปสู่โรคอื่น ๆ เช่นมะเร็งความผิดปกติของการใช้สารเสพติด โรควิตกกังวล โรคจิตเภท โรคสมองเสื่อม เบาหวาน โรคหัวใจ และอาการปวดเรื้อรัง “ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าอย่างน้อยในระยะสั้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ใช้กัญชาจะได้รับฤทธิ์ของสารสำคัญในกัญชาต่อประสาทส่วนความควบคุมความเครียด โดยระดับผลที่ได้ และขอบเขตของผลข้างเคียงจะแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติทางเคมีของพืช และบุคคล”

ผลงานศึกษานี้รวบรวมจากการทำแบบสำรวจผู้ใช้ 5,876 คน โดย 1,819 คนที่ติดตามการใช้กัญชาเพื่อรักษาภาวะซึมเศร้าผ่านแอพ Releaf นักวิจัยสรุปว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้ป่วยรายงานว่าอาการดีขึ้น 4 ระดับ ในต่างประเทศมีการเปิดกว้างเรื่องการผลิต ผลิตภัณฑ์จากกัญชาเพื่อลดความเครียด กังวล ทั้งทางยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ สำหรับใช้ประจำวัน The Best CBD For Anxiety

ทั้งนี้ มีบางส่วนที่ยังไม่รู้สึกถึงผลลัพท์ที่ดี หรืออาจพบอาการไม่พึงประสงค์ เพราะมีผลต่อแต่ละคนแตกต่างกัน ผู้ใช้บางท่าน รู้สึกเวียนศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ คลื่นไส้ ยังไม่มีการวิจัยถึงสาเหตุเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลข้างเคียงสำหรับผู้ใช้ในสัดส่วนที่สูงหรือไม่ อย่างไร

“Longevity, Naturally”

www.sawasdeeclinic.com

สวัสดีคลีนิกเวชกรรม Sawasdee Clinic

ปรึกษาแพทย์ไม่มีค่าใช้จ่าย 02-972-4013 ,02-972-4014 ,02-972-3981 ,093-438-1515One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *